May 1, 2012

Bersih 4.0

Bersih 3.0 sudah berlalu.
Namun begitu, masih tiada lagi kenyataan-kenyataan pemimpin negara yang memberi respon kepada tuntutan-tuntutan yang disenaraikan.

Tatkala propaganda-propaganda yang memburukkan Bersih sedang dijalankan secara fitnah dan membuta tuli, haruslah diingat kembali apakah tuntutan-tuntutan tersebut.
i'm waiting for the Bersih 4.0 if there are no changes. May Allah bless.

No comments:

Post a Comment